Pamokų tvarkaraštis 3 kl.

 

http://u.jimdo.com/www26/o/s96b0528887a75909/img/ibb57b66ee533cd69/1343749923/std/image.jpg       Pamokų    tvarkaraštis

 

 

 

       

 

           Pirmadienis                     Antradienis

 

 1. Lietuvių kalba                             1. Kūno kultūra

 2. Matematika                              2. Lietuvių kalba

 3. Pasaulio pažinimas                   3. Matematika

 4. Muzika                                     4. Lietuvių kalba

 5. Dailė ir technologijos                5. Klasės valandėlė

   

   

  Trečiadienis                 Ketvirtadienis

   

 

 1. Lietuvių kalba                              1. Pasaulio pažinimas

 2. Anglų kalba                               2. Matematika

 3. Matematika                               3. Dailė ir technologijos

 4. Lietuvių kalba                          4. Lietuvių kalba

 5. Muzika                                      5. Šokis 

 

                                 Penktadienis

 

 1. Tikyba

 2. Lietuvių kalba

 3. Anglų kalba

 4. Matematika

 5. Kūno kultūra

 

 

http://u.jimdo.com/www26/o/s96b0528887a75909/img/ibb57b66ee533cd69/1343749923/std/image.jpg       Pamokų    tvarkaraštis

 

 

 

       

 

           Pirmadienis                     Antradienis

 

 1. Lietuvių kalba                             1. Kūno kultūra

 2. Matematika                              2. Lietuvių kalba

 3. Pasaulio pažinimas                   3. Matematika

 4. Muzika                                     4. Lietuvių kalba

 5. Dailė ir technologijos                5. Klasės valandėlė

   

   

  Trečiadienis                 Ketvirtadienis

   

 

 1. Lietuvių kalba                              1. Pasaulio pažinimas

 2. Anglų kalba                               2. Matematika

 3. Matematika                               3. Dailė ir technologijos

 4. Lietuvių kalba                          4. Lietuvių kalba

 5. Muzika                                      5. Šokis 

 

                                 Penktadienis

 

 1. Tikyba

 2. Lietuvių kalba

 3. Anglų kalba

 4. Matematika

 5. Kūno kultūra

 

                   Pamokų tvarkaraštis ( 2 kl.)

       

          Pirmadienis                                        Antradienis

 1. Lietuvių kalba                                     1. Kūno kultūra

 2. Matematika                                        2. Lietuvių kalba

 3. Pasaulio pažinimas                              3. Matematika

 4. Muzika                                               4. Lietuvių kalba

 5. Klasės valandėlė                                  5. Dailė ir technologijos

   

  Trečiadienis                                   Ketvirtadienis

   

 1. Lietuvių kalba                                     1. Pasaulio pažinimas

 2. Anglų kalba                                         2. Matematika

 3. Matematika                                         3. Dailė ir technologijos

 4. Lietuvių kalba                                     4. Lietuvių kalba

 5. Muzika                                               5. Šokis

                                 Penktadienis

 1. Anglų kalba

 2. Lietuvių kalba

 3. Matematika

 4. Kūno kultūra

 5. Tikyba