Obelių gimnazija

Mokyklos adresas:

                              Obelių gimnazija

                              Mokyklos 6, Obeliai, Rokiškio r.42213

Elektroninis paštas:

obeliumokykla@gmail.com

Mokykla

Klasės mokytojos tinklalapis:

http://mokytojamilda.jimdo.com/

Mokyklos tinklalapis:

www.obeliugimnazija.lt